Asociaţia Acord şi-a reales preşedintele

 

2014_03_27_0_1_asociatia-acord-si-a-reales-presedintele_74223

Preotul Ilie-Horia Arseniu a fost reales preşedintele Aso­ciaţiei Acord, în cadrul celei mai recente şedinţe desfă­şurate miercuri, 26 martie. Pe parcursul aceleiaşi întâl­niri, membrii asociaţiei şi-au ales şi cei trei vicepreşedinţi, trezorierul, cenzorul şi mem­brii Consiliului Director şi au asistat la prezentarea Rapor­tului de activitate al organi­zaţiei pentru anul 2013. Numai pe parcursul anului trecut mai mulţi oameni şi familii aflate în situaţii dis­perate au găsit alinare şi aju­tor datorită Asociaţiei creştin-ortodoxe Acord, prin inter­mediul programelor derulate: „Cazuri disperate” (13 aju­toare), „Ajutorul tău de la Dum­nezeu” (53 de aju­toare), „Copiii cu minte, să mear­gă-nainte” (20 de aju­toa­re), „Un pacheţel cu mân­care pentru fiecare” (120 de ajutoare), „Iisus bine­cuvân­tează copiii” (18 aju­toare). Aşadar, 224 de des­tine ali­nate de cei 29 de membri voluntari asociaţi ai Acord, tot sub formă de ajutor fiind şi puţin peste 7.000 de lei, su­mă care a fost folosită pentru achiziţionarea de alimente, pachete şi cadouri, oferite de asociaţie la Învie­rea şi Naş­terea Domnului, oamenilor cu serioase nevoi sociale şi de sănătate. Iar hrana nu i-a fost oferită doar trupului, pentru că sub îndrumarea Pr. Marian Vlă­duţ, cu binecuvântarea A.O.R. Sibiu, elevi din Sibiu şi din ţară au participat la concur­suri de pictură a icoanelor pe sticlă – „Bucuria Învierii Dom­nului” şi „Bucuria Naşterii Dom­nului”, cei mai buni 25 dintre copii fiind premiaţi şi cu ajutorul Asociaţiei Acord. Şi asta nu este tot, întrucât sprijinul financiar al asocia­ţiei creştin-ortodoxe s-a în­dreptat şi spre „Speranţa vieţii” (din Mediaş), „Baby-Care” şi CPCD Speranţa Sibiu, ONG-uri partenere. „Acţiunile umanitare ale Asociaţiei Acord s-au diversi­ficat ca urmare a unui parte­neriat cu asociaţia germană Eirene, pentru îngrijirea unor persoane cu grave afecţiuni medicale, la domiciliul aces­tora. Acest proiect comun este coordonat de doamna Monica Răulea, care s-a re­marcat atât prin îndruma­rea şi sprijinul celor două tinere voluntare, cât şi prin impli­carea nemijlocită în uşurarea suferinţei unora dintre cazu­rile din evidenţa celor două asociaţii”, se arată în raportul de activitate. Asociaţia Acord a fost în­fiinţată la 21 noiembrie 2006, motiv pentru care cu câteva luni în urmă a sărbă­torit împlinirea celor şapte ani de activitate. Pentru mar­ca­rea acestui moment, prin mijlo­cirea ziarului Tribuna, a fost elaborat, editat şi tipărit un pliant care a cuprins princi­palele activităţi şi proiecte ale organizaţiei. „Subliniem spri­jinul deosebit primit din par­tea directorului general al zia­rului Tribuna, dl. Mircea Biţu, care s-a implicat efectiv în conceperea pliantului şi în sponsorizarea lui, pentru care îi oferim mulţumirile noas­tre călduroase”, a spus părintele Ilie-Horia Arseniu, pre­şe­dintele Asociaţiei Acord.

Sursa Aritcolului: Ziarul Tribuna

Data publicarii: 27.03.2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *